תקנון - Terms of Service

סקירה כללית

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט שלנו (להלן: "האתר"). האתר הינו בבעלות טון ספורטס בע״מ. (להלן: "טון ספורטס בע״מ")

.השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, והכוונה היא לגברים ולנשים כאחד

הכניסה ו/או השימוש באתר כפופים לתנאי השימוש המפורטים מטה ומעידים על הסכמתך ואישורך את תנאים אלה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה ולהתעדכן בכל שינוי (ככל שיהיה) עובר לכל כניסה או שימוש באתר. אם אינך מסכים למה מתנאי השימוש כמפורט מטה, הנך מתבקש להימנע מלהיכנס לאתר ו/או לבצע בו כל פעילות ו/או לעשות בו כל שימוש

טון ספורטס שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת, בלא התראה או הודעה. כל שינוי שכזה יופיע באתר

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין לעשות כל שימוש, בכל אופן, בתוכן, טקסט, שמות או כל חומר אחר המופיע ו/או יופיע מפעם לפעם, באתר או בכל חומר שיווק או פרסום של טון ספורטס (להלן: "התוכן") ואין לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש כאמור לעיל. עוד מובהר, כי בשימוש בתוכן למטרות אישיות ולא מסחריות, בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בכתב זה, הנך נדרש ומחויב להותיר את התוכן בצורתו המקורית והשלמה כפי שמופיע באתר, וחל איסור על עריכת כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או פיתוח בתוכן ו/או בקשר אליו.


פרק 1 - תנאי חנות מקוונים

משתמשים שגילם נמוך מ- 18 שנים נדרשים להודיע להוריהם אודות תוכן תנאי השימוש ולקבל את הסכמתם לכניסה ו/או לשימוש באתר. הסכמה ו/או הרשאה ו/או אי מניעה ו/או מתן אפשרות לקטינים להיכנס ו/או לעשות שימוש באתר מעידה על הסכמתם ואישורם של ההורים לתנאים אלו, הן בעצמם והן ביחס לקטינים. ההורים אחראים להודיע לקטינים המעוניינים להיכנס לאתר ו/או לעשות שימוש באתר אודות תנאי השימוש, כמו גם לפקח על פעולות הקטינים באתר בהתאם לתנאי השימוש. כל כניסה ו/או שימוש ו/או פעילות של קטין באתר מעידה על הסכמה של הורי הקטין לאמור בתנאי השימוש.
אינך רשאי להשתמש במוצרינו למטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית, ואף אינך רשאי במהלך השימוש בשירות, להפר כל חוקים בתחום שיפוטך (לרבות אך לא מוגבלים לחוקי זכויות יוצרים) 
הפרה של אחד מהתנאים תביא לסיום מיידי של השירותים שלך

פרק 2 - תנאים כלליים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לשירות למישהו מכל סיבה שהיא ובכל עת


אתה מסכים שהתוכן שלך (לא כולל מידע על כרטיסי אשראי), עשוי להיות מועבר וכרוך ב: (א) שידורים ברשתות שונות; ו (ב) שינויים כדי להתאים לדרישות הטכניות של רשתות או התקנים. מידע על כרטיסי אשראי מוצפן תמיד במהלך העברה דרך רשתות.
אתה מסכים לא לשכפל, להעתיק, למכור, למכור מחדש או לנצל חלק כלשהו מהשירות, שימוש בשירות או גישה לשירות או כל איש קשר באתר שדרכו הניתן השירות, ללא אישור מפורש בכתב מאתנו

פרק 3 - דיוק, השלמות וזמן המידע
איננו אחראים אם מידע המוצג באתר זה אינו מדויק, מלא או עדכני. החומר באתר זה מסופק למידע כללי בלבד ואין להסתמך עליו או להשתמש בו כבסיס היחיד לקבלת החלטות מבלי להתייעץ עם מקורות מידע ראשוניים, מדויקים יותר, שלמים יותר או מתוזמנים יותר. כל הסתמכות על החומר באתר זה הינה על אחריותך בלבד. טון ספורטס לא תישא בכל אחריות, לנזק, עלות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים או עקיפים, שיגרמו לאדם או לכל גוף אחר ושעשויים לנבוע מטעות ו/או תקלה ו/או אי דיוק ו/או השמטה  בקשר עם המידע המוצג באתר ו/או בחלק ממנו (להלן: "טעות.(" אתר זה עשוי להכיל מידע היסטורי מסוים. מידע היסטורי, בהכרח, אינו עדכני ומסופק לעיונך בלבד. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תוכנו של אתר זה בכל עת, אך איננו מחויבים לעדכן מידע כלשהו באתרנו. אתה מסכים כי באחריותך לפקח על השינויים באתר שלנו. המידע המופיע באתר נועד להתרשמות כללית בלבד. טון ספורטס שומרת על מלוא זכויותיה לשנות את המידע המופיע באתר בהתאם לצרכיה ובהתאם לשיקול דעתה המוחלט. טון ספורטס אינה מתחייבת שהמידע המופיע באתר הינו ו/או יהיה מעודכן בכל רגע נתון, ואינה מתחייבת לעדכן את המידע המופיע באתר. בין השאר, טון ספורטס אינה מתחייבת שכל מוצר המופיע באתר קיים ו/או יהיה קיים במלאי החברה ו/או בחנויות. מעבר לכך, טון ספורטס שומרת על מלוא זכויותיה לשנות מחירי מוצרים המופיעים באתר בלא כל הודעה מוקדמת ובלא לעדכן את האתר.

פרק 4 - שינויים בשירות ובמחירים
מחירי המוצרים שלנו עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת
אנו שומרים לעצמנו את הזכות בכל עת לשנות או להפסיק את השירות (או כל חלק או תוכן ממנו) ללא הודעה מוקדמת בכל עת
לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בכל שינוי, שינוי מחיר, השעיה או הפסקת השירות. המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך. 

פרק 5 - מוצרים או שירותים
מוצרים ושירותים מסוימים עשויים להיות זמינים באופן מקוון באופן בלעדי דרך האתר. מוצרים ושירותים אלה עשויים להכיל כמויות מוגבלות וכפופים להחזר או להחלפה רק על פי מדיניות ההחזרה שלנו. התמונות ו/או האיורים באתר הינם למטרות המחשה בלבד. יתכנו שינויים בין מראהו של המוצר בפועל לבין מראהו של המוצר בתמונה או באיור כפי שמופיע באתר. בכל מקרה טון ספורטס לא תהא אחראית לכל הבדל מסוג זה.
אנו עושים מאמץ כדי להציג בצורה מדויקת ככל האפשר את הצבעים והתמונות של המוצרים שלנו המופיעים בחנות. איננו יכולים להבטיח שתצוגת צג המחשב שלך בצבע כלשהו תהיה מדויקת.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך איננו מחויבים, להגביל את מכירות המוצרים והשירותים שלנו לכל אדם, אזור גאוגרפי או תחום שיפוט. אנו עשויים לממש זכות זו בכל מקרה לגופו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את הכמויות של כל המוצרים והשירותים שאנו מציעים. כל תיאורי המוצרים או תמחור המוצרים עשויים להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק כל מוצר בכל עת. כל הצעה למוצר או שירות כלשהו המוצעים באתר זה בטלה במקומות בהם היא אסורה.
איננו מתחייבים כי איכות המוצרים, השירותים, המידע או החומר האחר שנרכש או הושג על ידך יעמוד בציפיות שלך, או כי כל השגיאות בשירות יתוקנו. לטון ספורטס שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה טון ספורטס רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה האמור לא יסופק המוצר למציע.

פרק 6 - דיוק מידע על חיוב וחשבונות
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לכל הזמנה שתבוצע אצלנו. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להגביל או לבטל כמויות שנרכשו לאדם, למשק בית או להזמנה. מגבלות אלה עשויות לכלול הזמנות שמוצעות על ידי אותו חשבון לקוח או תחת אותו חשבון, אותו כרטיס אשראי ו/או הזמנות המשתמשות באותה כתובת חיוב ו/או משלוח. במקרה בו אנו מבצעים שינוי או מבטלים הזמנה, אנו עשויים לנסות להודיע ​​לך על ידי יצירת קשר עם כתובת הדואר האלקטרוני ו/או החיוב/מספר הטלפון שנמסר בעת ביצוע ההזמנה.
אתה מסכים לספק מידע רכישה וחשבון עדכני, מלא ומדויק עבור כל הרכישות שבוצעו בחנות שלנו. אתה מסכים לעדכן מיד את חשבונך ומידע אחר, כולל כתובת הדוא"ל שלך ומספרי כרטיסי האשראי ותאריכי התפוגה, כדי שנוכל להשלים את העסקאות שלך וליצור איתך קשר לפי הצורך.

פרק 7 - כלים אופציונליים
אנו עשויים לספק לך גישה לכלים של צד שלישי עליהם אנו לא מפקחים על שום בקרה או קלט.
אתה מאשר ומסכים כי אנו מספקים גישה לכלים כאלה ללא כל אחריות, ייצוג או תנאי מכל סוג וללא כל אישור. לא תהיה לנו כל אחריות הנובעת או קשורה לשימוש שלך בכלי צד שלישי אופציונליים.
כל שימוש על ידך בכלים אופציונליים המוצעים באמצעות האתר הוא כולו על אחריותך בלבד ועל פי שיקול דעתך, ועליך להבטיח כי אתה מכיר את התנאים עליהם מספקים ספקי צד ג' רלוונטיים.
אנו עשויים גם בעתיד להציע שירותים ו/או תכונות חדשות דרך האתר (כולל פרסום כלים ומשאבים חדשים). תכונות ו/או שירותים חדשים כאלה יהיו כפופים גם לתנאי שירות אלה.

פרק 8 - קישורים לצד שלישי
תכנים, מוצרים ושירותים מסוימים הזמינים דרך השירות שלנו עשויים לכלול חומרים של צדדים שלישיים.
קישורי צד ג' באתר זה עשויים להפנות אותך לאתרי צד ג' שאינם קשורים אלינו. אנו לא אחראים לבחינה או הערכה של התוכן או הדיוק ואנחנו לא מתחייבים ולא תהיה לנו אחריות או אחריות כלשהי על חומרים או אתרי אינטרנט של צד שלישי כלשהו, ​​או על חומרים, מוצרים ושירותים אחרים של צדדים שלישיים.
איננו אחראים לכל נזק הקשור לרכישה או שימוש בסחורות, שירותים, משאבים, תוכן או כל עסקאות אחרות שנעשו בקשר לאתרי צד שלישי כלשהם. אנא עיין בזהירות במדיניות הצד השלישי ובנהליו וודא שאתה מבין אותם לפני שאתה מבצע עסקה כלשהי. יש להפנות תלונות, טענות, חששות או שאלות בנוגע למוצרי צד ג' לצד שלישי. 

פרק 9 - הערות משתמשים, חזרה ובקשות אחרות
אם, על פי בקשתנו, אתה שולח הגשות ספציפיות מסוימות (למשל רשומות לתחרות) או ללא בקשה מאתנו אתה שולח רעיונות יצירתיים, הצעות, הצעות, תכניות או חומרים אחרים, בין אם באינטרנט, בדואר אלקטרוני, בדואר או בכל דרך אחרת (באופן קולקטיבי, 'הערות'), אתה מסכים כי אנו רשאים, בכל עת, ללא הגבלה, לערוך, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לתרגם ולהשתמש בכל אמצעי אחר בכל הערה שתעביר אלינו. איננו מחויבים (1) לשמור על הערות כלשהן בביטחון; (2) לשלם פיצוי על כל הערה; או (3) להגיב לתגובות.
אנו רשאים אך איננו מחויבים לבצע, לפקח, לערוך או להסיר תכנים שאנו קובעים לפי שיקול דעתנו הבלעדי. בתנאי שירות אלה אתה מסכים כי הערותיך לא יפגעו בזכות כלשהי של צד ג' כלשהו, ​​לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פרטיות, אישיות או זכות אישית או קניינית אחרת. עוד אתה מסכים כי הערותיך לא יכילו חומר עלילתי או לא חוקי, פוגע או מגונה, או יכיל וירוס מחשב או תוכנות זדוניות אחרות העלולות להשפיע בכל דרך שהיא על פעולת השירות או כל אתר קשור. אינך רשאי להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני שגויה, להעמיד פנים שאתה מישהו שאינו עצמך, או להטעות אותנו או צדדים שלישיים באשר למקור ההערות. אתה אחראי באופן בלעדי לכל התגובות שתשלח ולדיוק שלהן. איננו לוקחים אחריות ואיננו אחראים על כל התגובות שפורסמו על ידך או על ידי צד שלישי כלשהו.

פרק 10 - מידע אישי
הגשת המידע האישי שלך דרך החנות נשלטת על ידי מדיניות הפרטיות שלנו

פרק 11 - שגיאות, אי דיוקים והשמטות
לעיתים יכול להיות מידע באתרנו או בשירות המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או מחדלים העשויים להתייחס לתיאורי מוצרים, תמחור, מבצעים, דמי משלוח מוצרים, זמני מעבר וזמינות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות, אי דיוקים או מחדלים, ולשנות או לעדכן מידע או לבטל הזמנות אם מידע כלשהו בשירות או באתר אינטרנט קשור אינו מדויק בכל עת ללא הודעה מוקדמת (כולל לאחר שהגשת את ההזמנה).
איננו מתחייבים לעדכן, לתקן או להבהיר מידע בשירות או באתר קשור כלשהו, ​​לרבות ללא הגבלה, מידע על מחירים, למעט כנדרש בחוק. אין לנקוט בתאריך עדכון או רענון מוגדר המוחל בשירות או באתר קשור כלשהו כדי לציין כי כל המידע בשירות או באתר אינטרנט כלשהו שונו או עודכן.

כל התמונות באתר הן להמחשה בלבד. כפועל יוצא, אין לנו כל התחייבות לדיוק ו/או השלמת המוצר כפי שמופיע בתמונה להמחשה.

פרק 12 - שימושים אסורים
בנוסף לאיסורים אחרים כמפורט בתנאי השירות, אסור לך להשתמש באתר או בתכניו: (א) לכל מטרה שלא כדין; (ב) לבקש אחרים לבצע או להשתתף בכל מעשה בלתי חוקי; (ג) להפר כל תקנות, חוקים, חוקים או תקנות בינלאומיות, פדרליות, מחוזיות או מדינה; (ד) להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו או את זכויות הקניין הרוחני של אחרים; (ה) להטריד, להתעלל, להעליב, לפגוע, להכפיש, להכפיש, לזלזל, להפחיד או להפלות על בסיס מגדר, נטייה מינית, דת, אתניות, גזע, גיל, מוצא לאומי או מוגבלות; (ו) למסור מידע כוזב או מטעה; (ז) להעלות או להעביר וירוסים או כל סוג אחר של קוד זדוני שישמש או עשוי לשמש בכל דרך שתשפיע על הפונקציונליות או הפעלת השירות או של כל אתר קשור, אתרים אחרים, או האינטרנט; (ח) לאסוף או לעקוב אחר המידע האישי של אחרים; (י) לדואר זבל, דיוג, פארם, עילה, עכביש, זחילה או גירוד; (ט) לכל מטרה מגונה או לא מוסרית; או (ל) להפריע או לעקוף את מאפייני האבטחה של השירות או כל אתר קשור, אתרים אחרים או האינטרנט. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את השימוש שלך בשירות או בכל אתר קשור בגין הפרה של שימוש כלשהו בשימוש האסור.

סעיף 13 - ביטול אחריות; הגבלת האחריות
איננו מתחייבים כי השימוש שלך בשירות שלנו יהיה ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או נטול שגיאות.
איננו מתחייבים כי התוצאות אשר יתקבלו מהשימוש בשירות יהיו מדויקות או אמינות.
אתה מסכים כי מעת לעת אנו עשויים להסיר את השירות לפרקי זמן בלתי מוגדרים או לבטל את השירות בכל עת, מבלי להודיע לך על כך.
אתה מסכים במפורש כי השימוש שלך או חוסר היכולת להשתמש בשירות הוא על אחריותך הבלעדית. השירות וכל המוצרים והשירותים שנמסרים אליך באמצעות השירות ניתנים (למעט כפי שנאמר במפורש על ידינו) 'כמות שהם' וזמינים לשימושך, ללא כל מצג, אחריות או תנאי מכל סוג שהוא, מפורש או מכללא, לרבות כל האחריות או התנאים המשתמעים של סחירות, איכות סחירה, התאמה למטרה מסוימת, עמידות, תואר ואי-הפרה. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר. בשום מקרה מנהלינו, נושאי המשרה, העובדים, החברות הכלולות, הסוכנים, הקבלנים, המתמחים, הספקים, נותני השירות או נותני הרישיון יהיו אחראים לכל פגיעה, אובדן, תביעה או כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, עונש, מיוחד, או נזקים תוצאתיים מכל סוג שהוא, לרבות, ללא הגבלה, רווחים שאבדו, הכנסות שאבדו, חסכון אבוד, אובדן נתונים, עלויות החלפה או נזקים דומים, בין אם הם מבוססים בחוזה, נזיקין (כולל רשלנות), אחריות קפידה או אחרת, הנובעים מהשימוש שלך בשירות כלשהו בשירות או במוצרים שנרכשו תוך שימוש בשירות, או לכל טענה אחרת הקשורה בכל דרך לשימוש שלך בשירות או במוצר כלשהו, כולל, אך לא רק, טעויות או השמטות בתוכן כלשהו, או כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרם כתוצאה מהשימוש בשירות או כל תוכן (או מוצר) שפורסם, מועבר או הועמד בדרך אחרת דרך השירות, גם אם הודיעו להם על אפשרותם. מכיוון שמדינות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הרחקה או הגבלת אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, במדינות או תחומי שיפוט כאלה, אחריותנו תוגבל במידה המרבית המותרת בחוק.
אחריות המוצרים לשנה כוללת אך ורק אחריות בגין מוצר שהגיע לידי הלקוח באופן פגום. באחריות הלקוח לבחון את תקינות המוצר כאשר נמסר לידיו. אחריות המוצרים לא תחול על שימוש בלתי סביר והגיוני במוצר, לרבות שברים או התפרקות המוצר מסיבה כזו או אחרת.

האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות המקוונת באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח .כי הינו הרוכש המקורי של המוצר

פרק 14 - שיפוי
 הנך מצהיר ומתחייב בזה, כי מיד עם קבלת דרישה בכתב מטון ספורטס, לשפות ו/או לפצות, באופן מלא, את טון ספורטס, שותפיה, בעלי מניותיה, בעלי תפקיד, מנהליה, לקוחותיה, סוכניה, זכייניה, ספקיה, שותפיה העסקיים, עובדיה ונציגיה, בגין כל עלות, הוצאה או נזק, ישירים או עקיפים ובגין כל תביעה או דרישה, בלא הגבלה, ובכלל זה בגין שכר טרחת עו"ד ושכר מומחים אחרים, בכל הערכאות, שיושתו ו/או יחויבו על האמורים לעיל ו/או יוצאו על ידם בפועל, והנובעים משימושך באתר, הפרת תנאי השימוש על ידך, ו/או הפרת זכויות כל גורם אחר בקשר עם האתר.

פרק 15 - יכולת רב-תכליתית
במקרה בו נקבע כי הוראה כלשהי מתנאי שירות אלה אינה חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, בכל זאת תינתן אכיפה של הוראה כאמור במלוא המידה המותרת על פי החוק החל, והחלק הבלתי ניתן לאכיפה ייחשב כמנותק מתנאי זה של שירות, קביעה כזו לא תשפיע על תוקפם ואכיפתם של כל שאר הוראות אחרות. 

פרק 16 - הסכם כולל
כישלוננו לממש או לאכוף כל זכות או הוראה מתנאי שירות אלה אינם מהווים ויתור על זכות או הוראה כאמור.
תנאי שירות אלה וכל מדיניות וכללי הפעלה שפורסמו על ידינו באתר זה או ביחס לשירות מהווים את כל ההסכם וההבנה בינך לביננו ומחליטים על השימוש שלך בשירות, תוך החלפת כל הסכם, תקשורת והצעות קודמות או זמניות. בין בעל פה ובין אם בכתב, בינך לביננו (כולל, אך לא רק, כל גרסאות קודמות של תנאי השירות).
כל העמימות בפרשנות של תנאי שירות אלה לא תפורש כנגד הצד המנסח.

פרק 17 - החוק הממשלתי
תנאים והגבלות אלה וכל הסכמים נפרדים לפיהם אנו מספקים לך שירותים יחולו על ידי ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

פרק 18 - שינויים בתנאי השירות
אתה יכול לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר של תנאי השירות בכל עת בדף זה.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לעדכן, לשנות או להחליף כל חלק מתנאי השירות הללו על ידי פרסום עדכונים ושינויים באתר האינטרנט שלנו. באחריותך לבדוק מדי פעם באתר האינטרנט שלנו שינויים. המשך השימוש שלך או בגישה לאתר שלנו או לשירות בעקבות פרסום כל שינוי בתנאי שירות אלה מהווה הסכמה לשינויים אלה.

פרק 19 - מידע ליצירת קשר

מס' פלאפון להתקשרות (ווטסאפ בלבד): 053-324-6559
 :יש לשלוח אלינו שאלות לגבי תנאי השירות בכתובת הדואר האלקטרוני

 info@ton-sports.com

פרק 20 – מדיניות החזרים

ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם, ללא פגמים, לא הורכב או הותקן ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר

.לאחר מועד זה, לא יהיה ניתן להחזיר את המוצר 

חברת טון ספורטס היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצרים שהוחזרו

במקרה של ביטול העסקה והחזר המוצר/ים, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, וכן בניכוי עלות משלוח המוצר/ים אל הלקוח או ממנו. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאית טון ספורטס לגבות פחת זה מהלקוח

.info@ton-sports.com :כדי להתחיל תהליך החזרה ו/או ביטול עסקה, יש ליצור איתנו קשר בכתובת המייל

ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שירות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו, על חשבון הלקוח, וכן ניתן להביאו למחסני טון ספורטס ברחוב רחמים בובליל 7 בפתח תקווה, בתיאום מראש בלבד

אנא בדוק את הזמנתך עם קבלתה ופנה אלינו מיד אם הפריט פגום, או אם אתה מקבל את הפריט הלא נכון, כדי שנוכל להעריך את הבעיה 

לא ניתן להחזיר סוגים מסוימים של פריטים, כגון מוצרים בהתאמה אישית (כגון הזמנות מיוחדות או פריטים בהתאמה אישית). אנא צור קשר אם יש לך שאלות או חששות לגבי הפריט הספציפי שלך 

.(לא יתקבל החזר כספי על כרטיסי מתנה (גיפט קארד

במידה וקיבלת מוצר פגום, עלייך לפנות לשירות הלקוחות שלנו ולספק הוכחה לכך שהמוצר הגיע עם פגם.

אם ביטול העסקה ו/או ההחזר יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול ולכל שאר העלויות .הכרוכות בביטול העסקה

זיכוי בגין המוצר המוחזר יתבצע בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההחזרה

פרק 21 – ביטול עסקה 

כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לתקנות הגנת הצרכן התשע"א - 2010 (להלן: "ביטול עסקה") ולחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו :על המפורט להלן

א. הנך רשאי לבטל קנייה מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל

ב. ביטול הקנייה יעשה בכתב, תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני לדואר האלקטרוני: info@ton-sports.com

ג. במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובניכוי עלות סליקת כרטיס האשראי. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאית טון ספורטס לגבות פחת זה מהלקוח. החזר כספי יבוצע לאמצעי התשלום המקורי בו בוצעה העסקה תוך 14 ימי עסקים מיום ביטול העסקה

ד. טון ספורטס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדית, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), ו/או להאריך את משך הזמן לביצוע המכירה, לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: 1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית. 2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות. 3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת טון ספורטס את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה. 4. במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר. 5. בכל מקרה, שלדעת טון ספורטס נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה. 6. אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאית טון ספורטס לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאית טון ספורטס להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.

אם ביטול העסקה ו/או ההחזר יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול ולכל שאר העלויות .הכרוכות בביטול העסקה

ה. מימשה טון ספורטס את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב. 

פרק 22 – קניין רוחני

כל הזכויות בקניין רוחני ובכלל זה ובלא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסימנים מכל סוג אחר, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע, בארכיב ובשידור, זכויות פרסום ושיווק, מדגמים, know-how, סודות מסחריים (להלן: "זכויות קניין רוחני"), הנובעות ו/או המתייחסות אל האתר ו/או התוכן, ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט, חומר ותמונות שבאתר, הינם רכושה הבלעדי של טון ספורטס, או של צד שלישי אשר הסמיך את טון ספורטס לעשות בו שימוש, ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי והבינלאומי. בכל הנוגע לאמור בסעיף 11 לעיל, חל איסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, להעתיק, לתרגם, למכור, להשכיר או לשלוח לצד שלישי, בלא אישור מראש ובכתב מטון ספורטס.

אין באמור באתר או בתוכן, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בזכויותיה הקנייניות בלא אישור מראש ובכתב של טון ספורטס.

האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות, ולוגו (להלן: "הסימנים"). סימנים שכאלו הינם רכושם של בעליהן. אין דבר באתר, באופן ישיר או עקיף, המהווה הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בסימנים בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו/או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה.

פרק 23 – מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מתארת ​​כיצד המידע האישי שלך נאסף, משמש ומשותף בעת ביקור או רכישה     - (להלן: "האתר").TON-Sports.comב-

כשאתה מבקר באתר, אנו אוספים באופן אוטומטי מידע מסוים אודות המכשיר שלך, כולל מידע על דפדפן האינטרנט שלך וכתובת האייפי שלך. אזור הזמן וחלק מהעוגיות המותקנות במכשיר שלך, בנוסף, כשאתה גולש באתר אנו אוספים מידע על דפי האינטרנט או המוצרים הנפרדים שאתה מציג, אילו אתרים או מונחי חיפוש הפנו אותך לאתר ומידע על האופן בו אתה מתקשר עם האתר.

יתכן ובמהלך ביקורך באתר, תתבקש למסור מידע אשר יזהה אותך באופן אישי, ובכלל זה שמך, מידע ליצירת קשר וכן מידע הנוגע לשימוש שלך במוצרינו (להלן: "מידע אישי"). אם אתה מסכים לכך עתה, אולם בשלב מאוחר יותר תשנה את דעתך, תוכל בכל שלב להודיע לנו על ביטול הסכמתך באמצעות הדואר האלקטרוני. במוסרך מידע אישי תהא אף רשאי לאשר לטון ספורטס לשלוח אליך, מפעם לפעם, מידע וחומר אחר הנוגעים למוצרים דומים לאלו שביררת לגביהם. פניות שכאלו יעשו באמצעות הודעות אי- מייל לכתובות שסופקו על ידך. מעבר לאיסוף מידע אישי, טון ספורטס עשויה לאסוף מידע נוסף, שאינו מזהה אותך באופן אישי, בקשר לשימושך באתר. מידע שכזה (להלן: "מידע אנונימי") עשוי לשמש להערכת יעילות פעילויות שיווק ועל מנת לשפר את השירותים המוצעים לך על ידנו. כמרבית אתרי האינטרנט, שרתינו עושים שימוש בכך - log filesעל מנת לנתח טרנדים, ניהול האתר, מעקב אחר תנועות משתמשים במצרף, איתור בעיות ועל מנת לאסוף מידע דמוגרפי לשימוש הכולל.

אנו אוספים מידע על מכשירים בטכנולוגיות הבאות:

קבצי עוגיות - קבצי נתונים המוצבים במכשיר או במחשב שלך. כאשר הינך מבקר באתר, אנו מקבלים באופן אוטומטי מידע אנונימי מסוים כגון כתובת האייפי של המחשב בו אתה משתמש לצורך גישה לאינטרנט, מערכת ההפעלה של המחשב שלך, סוג דפדפן הרשת בו אתה משתמש, אתר האינטרנט באמצעותו הגעת לאתר והעמודים בהם אתה מדפדף. מידע זה משמש לניתוח טרנדים כלליים על מנת לשפר מתן שירותים באתר, אולם אינו מקושר למידע אישי מזהה בכל אופן. בעוד ש- session cookies  פוקעות ונמחקות ממחשבך בעת ניתוק, persistent cookies נותרות במחשבך לתקופה קצרה של זמן, ופוקעות לאחריה.

 

בנוסף, כאשר אתה מבצע רכישה או מנסה לבצע רכישה דרך האתר, אנו אוספים ממך מידע מסוים, כולל שמך, כתובת החיוב, כתובת המשלוח, פרטי התשלום (כולל מספרי כרטיסי אשראי), כתובת דוא"ל ומספר טלפון.

אנו משתמשים במידע ההזמנה שאנו אוספים בדרך כלל בכדי למלא את כל ההזמנות המוצעות דרך האתר (כולל עיבוד פרטי התשלום שלך, סידור למשלוח, ומתן חשבוניות ו / או אישורי הזמנה). בנוסף, אנו משתמשים במידע על המכשירים שאנו אוספים כדי לעזור לנו לבחון סיכון והונאה פוטנציאליים (בפרט, כתובת ה- IP שלך), ובאופן כללי יותר לשיפור ואופטימיזציה של האתר שלנו (לדוגמה, על ידי יצירת ניתוחים לגבי האופן בו הלקוחות שלנו גולשים ומתקשרים איתם) לאתר ולהעריך את הצלחת מסעות הפרסום השיווקיים והפרסומיים שלנו).

אנו משתמשים בפיקסלים בפייסבוק למטרות מיקוד מחדש של מודעות

אנו חולקים את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים כדי לעזור לנו להשתמש במידע האישי שלך, כמתואר לעיל. לדוגמה, אנו משתמשים ב-  בכדי להפעיל את החנות המקוונת שלנו

לבסוף, אנו עשויים גם לשתף את המידע האישי שלך בכדי לציית לחוקים ולתקנות החלים, להגיב על זימון זימון, צו חיפוש או בקשה חוקית אחרת לקבלת מידע שאנו מקבלים, או כדי להגן על זכויותינו בדרך אחרת.

כאשר אתה מבצע הזמנה דרך האתר, אנו נשמור על פרטי ההזמנה שלך עבור הרשומות שלנו אלא עד שתבקש מאיתנו למחוק מידע זה
אנו עשויים לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת על מנת לשקף, למשל, שינויים בפרקטיקות שלנו או מסיבות תפעוליות, משפטיות או רגולטוריות אחרות.

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטי הלקוח לצד שלישי שאיננו קשור לביצוע העסקה

פרק 24 – זמני אספקה

.זמן האספקה הינו כ-14 ימי עסקים, ללא כל התחייבות מצדינו לכך

.הכתוב כאן גובר על כל רישום ו/או הבטחה/התחייבות לזמן אספקה כלשהו

החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה 

 פרק 25 - מוצרים שלא נאספו ע"י הלקוח

חלק ממוצרינו נשלחים ללקוחות ע"י דואר ישראל לנקודות מסירה הפזורות ברחבי הארץ. על אחריות הלקוח לאסוף את הזמנתו מנקודות המסירה הנ"ל. מוצרים שלא נאספו ע"י הלקוח בנקודת המסירה אליה הגיעה הזמנתו, לא יהיו ניתנים לאיסוף תוך כ-21 ימי עסקים ע"פ תקנות דואר ישראל. לפיכך, לקוח שלא אסף את הזמנתו בטווח הזמן הדרוש לא יהיה רשאי לדרוש כל פיצוי/החזר/החלפת מוצרים מחברתנו 

פרק 26 - משלוחים

ככל שמוצרי החברה נמסרו לחברת השליחויות המבצעת ו/או לשליח המבצע את דבר  השליחות, ביטול העסקה יהיה כרוך בניכוי עלות המשלוח של חברת טון ספורטס בע"מ

זאת ועוד, במקרה בו לקוח לא היה ערוך לקבלת המשלוח מכל סיבה שהיא, עלות המשלוח הנוסף תהא על חשבונו, ולא תהיה לו כל טענה תביעה ו/או דרישה לקבלת משלוח נוסף ללא עלות נוספת

 אספקת החבילות הינה עד המדרכה בכתובת היעד בלבד - פריקת מדרכה

ככלל, חבילות מעל 20 ק"ג אינן יסופקו עד פתח דלת הלקוח, שירות מסוג זה כרוך בתשלום נוסף לשיקול דעתה של טון ספורטס בע"מ

בבניין ללא מעלית או בבניין שבו המוצר אינו נכנס במעלית - השליחות תבוצע עד המדרכה הקרובה בלבד

שירות העלאת קומות ללא מעלית (במדרגות) כרוך בתשלום נוסף לשיקול דעתו הבלעדי של הנהג, בדרך כלל 50 ש"ח לכל קומה לכל יחידת מוצר

מימשה טון ספורטס את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

פרק 27 - איסוף עצמי

,הזמנות שבוצעו באיסוף עצמי ממחסני החברה או מחנות החברה, יהיה מוכנות בדרך כלל תוך כ-24 שעות, ללא כל התחייבות מצדנו לכך

צוות התפעול של החברה יוצר קשר באופן יזום כאשר ההזמנה מוכנה לאיסוף

 אין להגיע לאסוף הזמנות או לרכוש מוצרים ללא תיאום מוקדם מראש בלבד עם החברה

תנאי השימוש לעיל, ביצועם, תוקפם ותוכנם כפופים באופן בלעדי לחוקיה של מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע באופן ישיר או עקיף לתנאי שימוש אלו, ביצועם, תוקפם ותוכנם, כמו גם סכסוך הנוגע לשימוש באתר, יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בפתח תקווה.