Anti Blue UV משקפיים למחשב

Anti Blue UV  משקפיים למחשב 

משקפיים למסכים, למחשב, פלאפון, ולטלוויזיה

להגנה מפני קרינה כחולה היוצאת מן המסכים וגורמת לעייפות